Jsme Notino – největší online shop v prodeji parfémů a kosmetiky v Evropě a nejen to – jsme taky technologická společnost, která se nebojí být tahounem na trhu E-commerce, udávat trendy a zkoušet technologické novinky.  

Generativní AI — ChatGPT, Midjourney, Gemini, aj. — je vlak, který stále zrychluje a který si nechceme nechat ujet. Vidíme příležitosti pro aplikaci generativní AI napříč celou firmou, od projektové kanceláře, přes vývoj, nákup, logistiku, kontent až po grafiku. Hlavním cílem je automatizace běžných i kreativních aktivit napříč celým spektrem činností. 

Do našich řad hledáme Product Ownera, který zastřeší a bude propagovat AI napříč celou firmou, rozumí technické stránce generativní AI, orientuje se v posledních novinkách a aplikacích gen AI napříč platformami, umí identifikovat příležitosti v e-commerce společnosti jakou je Notino, sbírat podněty, odhadovat ROI, a který se nezalekne ani právních otázek.  

Neslibujeme modré z nebe, ale pokud hledáš místo, kde budeš pracovat s nejmodernějšími AI nástroji, kde budeš nezávislý a kde si sám do velké míry budeš určovat pracovní náplň, pak jsi na správném místě.  

Co bys dělal?  

Generativní AI už používáme na mnoha místech napříč firmou. Budeš spolugarantovat a podporovat integraci AI do našich interních i zákaznických systémů. Toto jsou některé problémy, kterým čelíme a se kterými od tebe potřebujeme pomoct:  

 

 • Monitoring trhu: produkty Gen AI se aktualizují a vznikají nové. Potřebujeme neustále sledovat vývoj v oblasti a chytat horké novinky.   
 • Nové oblasti aplikace: např. rozpoznávání sentimentu v mailech, výřezy fotek, vlastní LLM Notino model na fotky, automatická detekce anomálií v reportech, dávkové generování bannerů z landing page, automatizace kódování, atd. Od jejich identifikace, přes rozjetí projektu, pilot, až po finální realizaci.  
 • Integrace: Jak Gen AI integrovat do stávajících systémů?  
 • Škálovatelnost. Jak využít Gen AI dávkově pro velký počet promtů? Jak volat tutéž úpravu pro 100 fotek? Prostředí v cloudu?  
 • Jednotnost: Jak dosáhnout toho, aby všichni, kdo používají např. ChatGPT, generovali texty ve stejném duchu a tónu? Jak dosáhnout sladění tónu mezi texty a grafikou?  
 • Výkon: ChatGPT je občas pomalý. Možná by pomohla nějaká pokročilá licence?  
 • Interní prostředí: některé usecasy (např. v proj. kanceláři) pracují s interními daty. Je třeba je chránit.  
 • Právní stránka: Zejména u grafické Gen AI není jasné, jak je to s uživatelskými právy. Situace se mění každým měsícem a je třeba ji monitorovat.  
 • Koordinace: Někdo by měl mít přehled co vše se vyzkoušelo, jak to funguje, jaké projekty běží, co se plánuje atd.  
 • Školení: Část lidí jsou samouci, zbytek začátečníci. Bylo by dobré školení nějak systematizovat a lidi přeškolovat a doškolovat.  
 •  
 • Interní propagace: zatím Gen AI zkouší nadšení jednotlivci. Mnoho lidí to ani nenapadne nebo se jim do toho samotným nechce. Chceme vybudovat komunitu.  

Co bys měl mít/umět?  

 • Mít vysokoškolské vzdělání, nejlépe technického směru.  
 • Mít přehled o Gen AI napříč různými technologiemi (Microsoft, Google, aj.) i doménami (jazyk, grafika, multimodální modely). Být schopen porovnat jednotlivé nástroje a pragmaticky vybrat ten nejlepší pro daný use case.  
 • Být nadšencem do ChatGPT, Midjourney apod., který tyto nástroje sám používá každý den. Mít ale i prokazatelné zkušenosti s praktickou aplikací těchto nástrojů ve firmách. Nadšení nestačí, potřebujeme i zdravý skepticismus.  
 • Rozumět alespoň částečně tomu, jak generativní AI funguje. Mít dobrou znalost Cloud AI services. Domluvit se s IT vývojáři a specialisty na GCP/Azure—možná budeš psát zadání pro IT.  
 • Musíš mít rád lidi. Budeš školit, vysvětlovat, diskutovat, radit, pomáhat, podporovat, přesvědčovat management…  
 • Musíš být samostatná, vnitřně motivovaná osobnost. Pro tuto pozici neexistuje přesný popis práce a Tvůj šéf na tebe nebude dohlížet na denní bázi. Musíš být schopen si zmapovat situaci, obejít si kolegy, upřesnit vágní nápady, navrhnout nový projekt, odhadnout jeho ROI, identifikovat právní riziko a mnoho dalšího.  
 • Mít skvělé komunikační schopnosti, a to v psané i mluvené formě. Buď budeš schůzovat nebo psát.  

Extra plus získáš za:  

 • Zkušenost s Machine Learning Models (supervised, unsupervised, Reinforcement), Promt Engineeringem, LLM, Pythonem, MLOps 
 • Lektorské zkušenosti  
 • Relevantní certifikáty v oblasti AI nebo generativní AI  
 • Vlastní relevantní publikační činnost (blogy, podcasty, kurzy apod.)  

 

Varování  

Toto není pozice pro průměrného absolventa VŠ, který je zvyklý plnit zadané úkoly. Hledáme člověka s duší podnikatele, který si bude své sny realizovat v Notino. Troufneš si na to?  

Dej nám o sobě vědět, těšíme se na Tebe! 


Notino, s.r.o.