• Dostupnost ideálně ASAP
 • nutná plynulá čeština/slovenština
 • 2x týdně onsite Praha (!)
 • Orientace v architekturních/integračních konceptech (DDD, SOAP služby, REST služby, Commandy, Eventy (MessageQueueing), sync/async komunikace, transakční zpracování, atp.)
 • Zkušenosti s EA alespoň na úrovni mediora (ideálně seniora)
 • Analytický a technický design řešení nových rozvojových požadavků domén různých bankovních produktů - celkový detailní design řešení
  • design logiky (behavior) artefaktů - hlavně formou Activity diagramů, vč. mapování dat mezi modely, kompenzačních toků, postupů pro zpracování chyb, atp.
 • Práce s relační DB (Oracle)
  • kontrola dat
  • návrh migračních DB postupů (skriptů)
  • návrh opravných DB postupů (skriptů)
 • Spolupráce
  • spolupráce s architektem (určuje high-level design celého řešení)
  • spolupráce s DEV a TEST týmem (u dodávky)
 • Koordinace dodávky
  • dekompozice návrhu pro DEV a TEST s ohledem na optimalizaci rozdělení prací a časování dodávky
  • konzultační podpora u deploymentu (časování a závislosti, postupy)
  • komunikace se zadavatelem v rámci celého vývojového procesu, podpora u řešení chyb
 • Schopnost abstraktního myšlení, generický přístup k designu částí projektu
 • Pečlivost, smysl pro detail

 


Kyndryl Česká republika, spol. s r.o.