Test Leader - Práce v IT .cz

Test Leader

Test Leader

Co budete mít na starost:

Test leader pro svoji činnost musí:

 • rozumět popisu funkčních a nefunkčních požadavků a způsobu jejich otestování 
 • orientovat se v testovacích nástrojích pro každý typ požadovaných a prováděných testovacích scénářů
 • znát principy vyhodnocování výsledků testů

 

Test leader úzce spolupracuje s manažery projektu a přebírá kompetence pro vykonávání těchto činností:

 • řízení týmu testerů
 • plánování průběhu realizace funkčních i nefunkčních testů
 • vytváření potřebné dokumentace pro provedení, vyhodnocování a prezentace testů a správa takové dokumentace
 • komunikace s odpovědnými osobami na straně zákazníka (převážně v anglickém jazyce).

 

Test leader vykonává především tyto činnosti:

 • vede porady test týmu a organizuje workshopy zaměřené na testování nebo na vyhodnocení výsledků testování
 • účastní se porad a workshopů zaměřených na testování se zákazníkem
 • koordinuje činnosti jednotlivých účastníků potřebných pro provedení testů
 • metodicky vede testery v postupech jejich činností
 • spravuje a aktualizuje interní dokumentaci (metodiky) obsahující „best practicies“ pro provedení testů
 • připravuje testovací plán / strategii včetně harmonogramu testů
 • dává podněty k opravě / optimalizaci testované aplikace
 • aktivně spolupracuje na testech prováděných zákazníkem nebo třetí stranou (zejména při realizaci nefunkčních testů)
 • vytváří test reporty a prezentuje výsledky testů zákazníkovi včetně oponentury
 • spolupracuje s vývojáři, product ownery, SW architektem a pracovníky podpory na zjištění příčin zjištěných chyb a odchylek od funkční specifikace či akceptačních kritérií
 • vytváří a aktualizuje odpovídající dokumentace i v anglickém jazyce
 • pracuje na projektech i mimo ČR.

 

Co byste měl/a splňovat:

 • znalost AJ na úrovni minimálně B2 (komunikace se zahraničním klientem, tvorba dokumentace)
 • praxe min. 5 let v oblasti testování
 • praxe min 2 roky na pozici Test Leadera nebo výkonného projektového manažera
 • znalost metod a postupů testování SW
 • zkušenost s funkčními, regresními a performance testy
 • zkušenost se specifikací testovacích kritérií a psaní testovacích scénářů
 • orientace a schopnost vytvářet a porozumět UML diagramům
 • základní znalost SQL, XML
 • analytické a logické myšlení, přemýšlet o souvislostech
 • zodpovědný přístup, samostatnost a flexibilitu
 • velmi dobré komunikační schopnosti (častá komunikace v AJ s klientem)
 • bezúhonnost (doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů)
 • ochota cestovat a účastnit se prací na zahraničních projektech.

 

Výhodou je:

 • certifikace ISTQB (CTFL, CTAL, CTEL)
 • zkušenosti s automatickým testováním webových aplikací
 • zkušenosti s testovacími nástroji JMeter, REST, SoapUI, Selenium
 • zkušenosti s MS TFS, JIRA, CASE nástroji (Enterprise Architect, Aris)
 • zkušenosti s Agile projekty
 • znalost základů programování nebo skriptování, .NET, PowerShell
 • zkušenosti s projekty pro státní správu
 • pracovní zkušenosti související s celní problematikou.

 

Co Vám můžeme nabídnout: 

 • stabilní zázemí IT společnosti, velkého evropské dodavatele ICT řešení
 • dlouhodobé rozsáhlé projekty, možnost pracovat na kariérní růstu
 • možnost být u projektů od nabídky až po realizaci, získat technické know-how a účastnit se i mezinárodních projektů
 • odborná školení a certifikace, účast na zahraničních konferencích
 • neformální prostředí, otevřenou a přátelskou atmosféru, flexibilní pracovní dobu
 • pohodlné a moderní kanceláře na Praze 8
 • benefity: 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, stravenky v hodnotě 100 Kč/den, firemní akce (hory, sportovní nebo poznávací akce), apod.

Vytvořeno:

dne 26.05.2020 v 0:00

Vzdělání:

neuvedeno

Možný nástup:

ihned

Odpovědět na inzerát